Algemene voorwaarden

Op onze overeenkomsten die wij sluiten met consumenten zijn de ‘Algemene consumentenvoorwaarden voor leden VHG branchevereniging voor ondernemers in het groen’ van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en treden inwerking per 1 januari 2019.

Algemene Consumenten voorwaarden VHG jan 2019

Op al onze overeenkomsten die wij sluiten met partijen die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf zijn van toepassing de ‘Algemene business-to-businessvoorwaarden voor leden van de branchevereniging van hoveniers en groenvoorzieners’. Al deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en treden in werking per 19 juni 2019

Business to Business voorwaarden VERSIE 04-07-2019

INTERESSE IN ONZE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN?

Sub Title CTA